Bestuurssamenstelling van de Fokkersvereniging van Nederlandse Tuimelaars - Tuimelaarclub

Fokkers Nederlandse Tuimelaars
FNT
Ga naar de inhoud

Bestuurssamenstelling van de Fokkersvereniging van Nederlandse Tuimelaars


Erevoorzitter:
de heer H.B. Schwarz te Hoogkarspel.

Ereleden:
de heren J. van Osta te Sint Willibrord en A.P. Visser te Barneveld.

Voorzitter :
W. B. Halsema, G.F. Vosstraat 8,
8474 BH Oldeholtpade, Tel.: 0561-688608

Edwin ten Brinke, Valeriusstraat 55,
6904 DL, Zevenaar, Tel.: 0316-332400


W. de Wal, Alde Dyk 54, 8407 AG, Terwispel,
Tel.: 0513-571602   
Bank: NL06 RABO 0334 6048 42
T.n.v. Ned. Tuimelaarsclub te Winschoten                                                                      
De contributie bedraagt  € 20,00 per jaar, voor jeugdleden €10,00.
e-mail: wengdewal@hetnet.nl

Commissaris:
R. J. Slikker, J. de Ruiterstraat 2, 8561 GG, Balk
Tel.: 0514-602662
Duiven om U tegen te zeggen!
Terug naar de inhoud